Stickfasthet

Stickfasthet är väldigt personligt. Vissa personer stickar löst och andra stickar hårt.
Därför är det också viktigt att man alltid gör ett stickprov för att få fram masktätheten när just DU stickar.

Masktätheten på banderollen

Masktätheten på banderollen är bara vägledande och är till hjälp för att välja rätt garn / byta garn på ett mönster.
Även meter / 50 gram är vägledande i byte av garn för att få ett likvärdigt garn som mönstret är gjort för.

Masktätheten i stickmönstret

Det är masktätheten på mönstret man ska sträva efter att få rätt.

Du måste själv justera stickornas storlek (tjockare eller tunnare stickor) så att DIN masktäthet stämmer överens med masktätheten i mönstret. Om du stickar med en annan masktäthet än det som står kommer du att få en annan materialåtgång och framförallt en helt annan storlek på ditt arbetet än det du förväntade dig.

Masktätheten är avgörande för vilka garn som kan bytas mot varandra.
Så länge du får samma masktäthet, utan att resultatet blir för glest eller stabbigt, kan du utan problem byta garn.

Gör så här

Sticka en ruta som är något större än 10 x 10 cm.
Mät hur många maskor du stickat på 10 cm.

Står det i stickmönstret att masktätheten/stickfastheten ex. är: 22 m = 10 cm.

Får du:

  • FLER maskor än 22 på 10 cm – Byt till en tjockare sticka.
  • FÄRRE (mindre antal) maskor än 22 på 10 cm – Byt till en tunnare sticka.

När du har hittat en storlek på stickpinnar som ger dig 22 m på 10 cm – då har du hittat rätt stickor för din stickfasthet.

Tips

Spara provlappen och sätt på en lapp där det står:

  • Vilket garn
  • Antal meter/50 gram
  • Rekommenderad stickfasthet på banderollen
  • DIN Masktäthet
  • Storlek på stickpinnar
  • Året du gjorde stickprovet

Provlappen hjälper dig att snabbare få rätt stickpinnar nästa gång du stickar.
Din stickfasthet ändras över tid – så gör alltid en ny provlapp för säkerhets skull.


Lär dig mer under Tips & Hjälp »